458/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19 juni 2013

Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om skydd av svin

I enlighet med statsrådets beslut

ändras punkt 2 i bilagan till statsrådets förordning om skydd av svin (629/2012) som följer:Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

  Helsingfors den 19 juni 2013

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Veterinäröverinspektör
Tiina Pullola

Bilaga

2. Minimikrav på fria golvytor i gruppboxar för avvanda grisar, slaktsvin och gödsvin, per svin

Svinets vikt (kg) Golvyta (m2/djur)
högst 30 0,40
över 30 men högst 40 0,50
över 40 men högst 60 0,60
över 60 men högst 110 0,90
över 110 men högst 130 1,00
över 130 1,20

Minst två tredjedelar av golvytan i en gruppbox för avvanda grisar, slaktsvin och gödsvin ska utgöras av ett golv med fast underlag eller ett sådant spaltgolv, gallergolv eller annat perforerat golv där dräneringsöppningarna utgör högst 10 procent av ytan.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.