454/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19 juni 2013

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om åklagarväsendet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om åklagarväsendet (1390/2011) 1 §, 4 § 2 mom. och 9 § som följer:

1 §
Riksåklagarämbetets organisation

Riksåklagarämbetet är indelat i enheter. Riksåklagaren förordnar de tjänsteman som ska vara chefer för enheterna.

4 §
Behörighetskrav

Behörighetskraven för de konsultativa tjänstemännen, juristen och överinspektörerna är annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt.


9 §
Åklagarämbetenas verksamhetsområden och huvudsakliga verksamhetsställen

Åklagarämbetenas verksamhetsområden och huvudsakliga verksamhetsställen är följande:

1) åklagarämbetet i Helsingfors har Helsingfors som sitt verksamhetsområde, och dess huvudsakliga verksamhetsställe finns i Helsingfors,

2) åklagarämbetet i Västra Nyland har Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Karislojo, Kyrkslätt, Lojo, Nummi-Pusula, Raseborg, Sammatti, Sjundeå och Vichtis som sitt verksamhetsområde, och dess huvudsakliga verksamhetsställe finns i Esbo,

3) åklagarämbetet i Östra Nyland har Askola, Borgnäs, Borgå, Hyvinge, Kervo, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Nurmijärvi, Pukkila, Pyttis, Sibbo, Träskända, Tusby och Vanda som sitt verksamhetsområde, och dess huvudsakliga verksamhetsställe finns i Vanda,

4) åklagarämbetet i Salpausselkä har kommunerna i landskapen Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland och Södra Karelen, med undantag för Pyttis som sitt verksamhetsområde, och dess huvudsakliga verksamhetsställe finns i Kouvola,

5) åklagarämbetet i Västra Finland har kommunerna i landskapen Egentliga Finland och Satakunta som sitt verksamhetsområde, och dess huvudsakliga verksamhetsställe finns i Åbo,

6) åklagarämbetet i Inre Finland har kommunerna i landskapen Birkaland och Mellersta Finland som sitt verksamhetsområde, och dess huvudsakliga verksamhetsställe finns i Tammerfors,

7) åklagarämbetet i Österbotten har kommunerna i landskapen Mellersta Österbotten, Södra Österbotten och Österbotten som sitt verksamhetsområde, och dess huvudsakliga verksamhetsställe finns i Vasa,

8) åklagarämbetet i Östra Finland har kommunerna i landskapen Norra Karelen, Norra Savolax och Södra Savolax, som sitt verksamhetsområde, och dess huvudsakliga verksamhetsställe finns i S:t Michel,

9) åklagarämbetet i Uleåborg har kommunerna i landskapen Kajanaland och Norra Österbotten som sitt verksamhetsområde, och dess huvudsakliga verksamhetsställe finns i Uleåborg, samt

10) åklagarämbetet i Lappland har kommunerna i landskapet Lappland som sitt verksamhetsområde, och dess huvudsakliga verksamhetsställe finns i Rovaniemi.

Bestämmelser om verksamhetsområdet och det huvudsakliga verksamhetsstället för landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland finns i 18 § i lagen om åklagarväsendet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

  Helsingfors den 19 juni 2013

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Regeringssekreterare
Juho Martikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.