428/2013

Utfärdad i Helsingfors den 14 juni 2013

Lag om ändring av 19 kap. 1 § och 21 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009) 19 kap. 1 § 3 mom. och 21 kap. 2 § 2 mom. som följer:

19 kap.

Fusion

1 §
Fusion

Om ett andelslag äger samtliga aktier i ett bostadsaktiebolag, kan bostadsaktiebolaget fusioneras med andelslaget enligt vad som föreskrivs i 20 kap. 2 § i lagen om andelslag (421/2013) om ett aktiebolags fusion med ett andelslag. Om en bostadsrättsförening äger samtliga aktier i ett bostadsaktiebolag kan bostadsaktiebolaget fusioneras med bostadsrättsföreningen enligt vad som föreskrivs i detta kapitel och i 81 § i lagen om bostadsrättsföreningar (1072/1994).

21 kap.

Ändring av bostadssammanslutningsform

2 §
Beslutsfattande

Ett beslut som avses i 1 mom. ersätter ett avtal om andelslagsbildning. Beslutet ska innehålla följande:

1) andelslagets stadgar,

2) uppgift om de andelar och aktier som ges till medlemmarna,

3) namnen på ledamöterna i andelslagets första styrelse eller, om styrelsen väljs av ett förvaltningsråd, på förvaltningsrådsledamöterna och, vid behov, på revisorerna och verksamhetsgranskarna.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 185/2012
EkUB 6/2013
RSv 48/2013

  Helsingfors den 14 juni 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.