371/2013

Utfärdad i Helsingfors den 23 maj 2013

Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten (1444/2007) 2 § 2 mom. 4, 8 och 9 §, av dessa sådan 2 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 41/2011 och 4 § sådan den lyder i förordning 185/2012, som följer:

2 §
Dagpenning

En värnpliktig som deltar i en repetitionsövning inom reserven betalas 5,00 euro i dagpenning för varje helt kalenderdygn som ska räknas som tjänstgöringstid.


4 §
Reservistlön

I reservistlön betalas till manskapet 58,25 euro, till underofficer 60,90 euro samt till officer och specialofficer 63,85 euro per dag.

Reservistlönen betalas ut i efterskott två gånger per månad. Lönen betalas av det truppförband där den som har rätt till lönen tjänstgör på betalningsdagen eller tjänstgjorde senast.

8 §
Kostnadsfri permissionsresa i Finland

Antalet kostnadsfria permissionsresor i Finland enligt 104 § i värnpliktslagen är:

1) för den som tjänstgör 165 dagar 18 resor,

2) för den som tjänstgör 255 dagar 29 resor,

3) för den som tjänstgör 347 dagar 39 resor.

9 §
Kostnadsfri permissionsresa utomlands

Antalet kostnadsfria permissionsresor utomlands enligt 104 § i värnpliktslagen är:

1) för den som tjänstgör 165 dagar och är bosatt i Europa två resor och för den som är bosatt utanför Europa en resa,

2) för den som tjänstgör 255 dagar och är bosatt i Europa tre resor och för den som är bosatt utanför Europa en resa,

3) för den som tjänstgör 347 dagar och är bosatt i något av de nordiska länderna fyra resor, för den som är bosatt någon annanstans i Europa tre resor och för den som är bosatt utanför Europa två resor.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

  Helsingfors den 23 maj 2013

Försvarsminister
Carl Haglund

Föredragande
Kosti Honkanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.