356/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 16 maj 2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 6 och 7 § i jord- och skogsbruksministeriet förordning om skjutprov

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om skjutprov (18/2006) 6 och 7 § som följer:

6 §
Antalet skottserier

Vid samma skjutprov får en skytt ha högst fem provomgångar.

Om den avgift som tas ut för en provomgång föreskrivs med stöd av 33 § i viltförvaltningslagen (158/2011).

Skytten har rätt till en ny avgiftsfri provomgång om vapnet av skytten oberoende orsaker går sönder, om patronen inte sprängs eller om det inträffar några andra motsvarande störningar.

7 §
Skjutvapen och patroner

Skjutprovet ska avläggas med ett vapen till vilket skytten har ett giltigt innehavs- eller parallelltillstånd enligt skjutvapenlagen (1/1998).

Om skytten är under 15 år får han använda ett vapen som tillhör en person över 18 år på det sättet som det föreskrivs i skjutvapenlagens 88 §.

Vapnet och patronerna ska uppfylla kraven i 16 § a 2 mom. punkt 2 i jaktförordningen när det gäller provet i rådjursskytte, och 16 a § 2 mom. punkt 3 när det gäller provet i älg- och hjortskytte samt 16 a § 2 mom. punkt 4 när det gäller provet i björnskytte.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

  Helsingfors den 16 maj 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Rami Sampalahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.