346/2013

Utfärdad i Helsingfors den 16 maj 2013

Statsrådets förordning om ändring av 16 § i jaktförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i jaktförordningen (666/1993) 16 §, sådan den lyder i förordning 270/2013, som följer:

16 §
Allmänna krav på skjutvapen

Halvautomatiska vapen vars magasin kan laddas med tre patroner får inte användas för att skjuta fågelvilt som avses i 5 § i jaktlagen eller för att skjuta skogshare, europeisk bäver, varg, brunbjörn, iller, utter, skogsmård, lodjur, östersjövikare, knubbsäl eller gråsäl. Bestämmelser om förbud mot användning vid jakt av halvautomatiska vapen vars magasin kan laddas med fler än tre patroner finns i 33 § i jaktlagen.

Vid jakt får endast användas skjutvapen enligt 6 § 2 mom. 1–3 och 8 punkten i skjutvapenlagen (1/1998) samt skjutvapen enligt 6 § 2 mom. 11 och 12 punkten i den lagen som är minst 600 millimeter långa och har en minst 300 millimeter lång pipa.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

  Helsingfors den 16 maj 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Rami Sampalahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.