344/2013

Givet i Helsingfors den 7 maj 2013

Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om deklarationsskyldighet och anteckningar

Skatteförvaltningen lägger till sitt beslut av 20 december 2012 om deklarationsskyldighet och anteckningar (1089/2012) en ny 7 a §, som följer:

7 a §

Med avvikelse från vad som bestämts i 6, 7 och 13a § får de skattskyldiga för vilka den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen för år 2012 enligt den förhandsifyllda anteckningen är den 7 maj 2013 lämna in sin korrigerade förhandsifyllda skattedeklaration samt för fastighetsbeskattningen anmäla i utredningen som avses i 16 § i fastighetsskattelagen antecknade uppgifter som är felaktiga eller bristfälliga senast den 10 maj 2013.


Detta beslut träder i kraft den 7 maj 2013.

  Helsingfors den 7 maj 2013

Generaldirektör
Pekka Ruuhonen

Ledande jurist
Matti Merisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.