340/2013

Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2013

Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller utsökningsbesvär

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 11 kap. 2 § 2 mom. i utsökningsbalken (705/2007), sådant det lyder i lag 1756/2009:

1 §

I ärenden som gäller utsökningsbesvär är domkretsarna för de tingsrätter som avses i 11 kap. 2 § 2 mom. i utsökningsbalken följande:

1) Ålands tingsrätts domkrets omfattar området för landskapet Åland,

2) Esbo tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdet för utsökningsverket i Västra Nyland,

3) Södra Karelens tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdena för utsökningsverken i Kymmenedalen och Södra Karelen,

4) Helsingfors tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdet för utsökningsverket i Helsingfors,

5) Mellersta Finlands tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdet för utsökningsverket i Mellersta Finland,

6) Lapplands tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdena för utsökningsverken i Lappland och Länsi-Pohja,

7) Uleåborgs tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdena för utsökningsverken i Brahestadsregionen, Kajanaland och Uleåborgsregionen,

8) Birkalands tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdena för utsökningsverken i Birkaland och Egentliga Tavastland,

9) Österbottens tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdena för utsökningsverken i Mellersta Österbotten och Österbotten samt Södra Österbotten,

10) Norra Savolax tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdena för utsökningsverken i Norra Karelen, Norra Savolax och Södra Savolax,

11) Päijänne-Tavastlands tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdet för utsökningsverket i Päijänne-Tavastland,

12) Satakunta tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdet för utsökningsverket i Satakunta,

13) Vanda tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdet för utsökningsverket i Östra Nyland och Mellannyland,

14) Egentliga Finlands tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdet för utsökningsverket i Egentliga Finland.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller utsökningsbesvär (1774/2009).

  Helsingfors den 8 maj 2013

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Överinspektör
Jennimari Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.