326/2013

Utfärdad i Helsingfors den 3 maj 2013

Lag om ändring av 46 kap. 1 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 46 kap. 1 § i strafflagen (39/1889), sådan paragrafen lyder i lagarna 769/1990, 1522/1994, 563/1996, 706/1997 och 365/2002, ett nytt 2 mom. som följer:

46 kap.

Brott som har samband med införsel och utförsel

1 §
Regleringsbrott

För regleringsbrott ska även den dömas som bryter mot ett i 6 § i lagen om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism (325/2013) avsett förbud mot överföring eller förändring av tillgångar eller ett i 7 § i den lagen avsett förbud mot överlåtelse av tillgångar.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

RP 61/2012
FvUB 3/2013
RSv 41/2013

  Helsingfors den 3 maj 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Statsminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.