311/2013

Utfärdad i Helsingfors den 25 april 2013

Statsrådets förordning om allmänna förutsättningar för tillståndsprövning för export av försvarsmateriel

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 9 § 3 mom. i lagen om export av försvarsmateriel (282/2012):

1 §
Export av försvarsmateriel utan utrikes- och säkerhetspolitisk prövning för varje enskilt land

Vid handläggningen av en ansökan om tillstånd för export, överföring, förmedling eller transitering av försvarsmateriel från Finland i enlighet med 2 kap. i lagen om export av försvarsmateriel (282/2012) ska utrikes- och säkerhetspolitisk prövning inte tillämpas vid beviljandet av tillstånd, om den stat som tillståndet ska gälla för är

1) en medlemsstat i Europeiska unionen

2) en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller

3) Schweiz, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Förenta staterna.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 30 april 2013.

  Helsingfors den 25 april 2013

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Utrikesråd
Anu Laamanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.