310/2013

Utfärdad i Helsingfors den 25 april 2013

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om statsrådets kansli (393/2007) 2 §, sådan den lyder i förordning 83/2012, som följer:

2 §
Statligt ägda bolag som lyder understatsrådets kansli

Följande bolag hör till statsrådets kanslis ansvarsområde:

Altia Abp, Arctia Shipping Ab, Art and Design City Helsinki Oy Ab, Boreal Växtförädling Ab, Destia Ab, Edita Abp, Ekokem Oy Ab, Finnair Abp, Fortum Abp, Gasum Oy, Governia Oy, Itella Abp, Kemijoki Oy, Leijona Catering Oy, Meritaito Ab, Motiva Oy, Neste Oil Abp, Patria Ab, Raskone Ab, Solidium Oy, Suomen Erillisverkot Oy, Finlands Färjetrafik Ab, Ab Myntverket i Finland, Finska Centralen för Utsädespotatis Ab, Suomen Viljava Oy, Vapo Oy och VR-Group Ab.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2013.

  Helsingfors den  25 april 2013

Statsminister
Jyrki Katainen

Regeringssekreterare
Heidi Viitala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.