307/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19  april  2013

Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen

 I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen (254/2006) 7 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 150/2012, som följer:

 7 §
Lönen för den tid under vilken en operation pågår

 Angående krishanteringspersonalens lön gäller vad som bestäms nedan.

 Uppgiftens  kravnivå Avlöning
 10 fastställs särskilt i varje enskilt fall
 9 A 7 031,82 euro/mån
 9 B 6 288,76 euro/mån
 8 A 5 924,88 euro/mån
 8 B 5 418,87 euro/mån
 7 A 4 768,04 euro/mån
 7 B 4 288,85 euro/mån
 6 3 747,06 euro/mån
 5 3 178,88 euro/mån
 4 A 2 942,85 euro/mån
 4 B 2 622,66 euro/mån
 3 2 310,46 euro/mån
 2 2 205,24 euro/mån
 1 2 120,17 euro/mån


 Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2013. Den tillämpas dock från och med den 1 april 2013.

  Helsingfors den   19  april 2013

Försvarsminister
Carl Haglund

Regeringsråd, som personaldirektör
Jari Kajavirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.