304/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19 april 2013

Lag om upphävande av vissa bestämmelser i en lag om ändring av passlagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 6 § 1 och 3 mom., 10 § 2 mom., 22 § och 25 § 4 mom. i lagen om ändring av passlagen (853/2011).

2 §

Denna lag träder i kraft den 29 april 2013.

RP 188/2012
FvUB 4/2013
RSv 42/2013

  Helsingfors den 19 april 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.