296/2013

Utfärdad i Helsingfors den 18 april 2013

Statsrådets förordning om ändring av bilaga 2 till förordningen om smittsamma sjukdomar

I enlighet med statsrådets beslut,

ändras i förordningen om smittsamma sjukdomar (786/1986) bilaga 2, sådana den lyder i förordning 1059/2010, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 18 april 2013

Omsorgsminister
Maria Guzenina-Richardson

Regeringsråd
Liisa Katajamäki

Bilaga 2

I enlighet med 23 § 2 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar skall mikrobstammar eller prover fogas till anmälan om smittsam sjukdom som följer.

Allmänfarliga smittsamma sjukdomar förorsakas av:

 Escherichia coli ehec stam eller prov
 Hepatit A prov
 Vibrio cholera stam eller prov
 Corynebacterium diphtheria stam eller prov 
 Salmonella stam eller prov
 Neisseria meningitides stam: fynd i blod eller ryggmärgsvätska
 Poliovirus stam eller prov
 Shigella stam eller prov
 Mycobacterium tuberculosis stam eller prov

Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar förorsakas av:

 Hiv stam eller prov 
 Legionella stam eller prov 
 Listeria monocytogenes stam eller prov 
 Plasmodium prov 
 Haemophilus influenza stam: fynd i blod eller ryggmärgsvätska 
 Parotitvirus prov 
 Mässlingvirus prov 
 Rubivirus (rubella) prov
Andra mikrobfynd som skall registreras:
Bakterier
 Bordetella pertussis stam eller prov 
 Enterobacter cloacae (stammar med nedsatt känslighet för eller stammar som är resistenta mot karbapenemer) stam: valfritt prov
 Enterokocker (VRE) stam eller prov
 Escherichia coli (stammar med nedsatt känslighet för eller stammar som är resistenta mot karbapenemer) stam: valfritt prov
 Klebsiella pneumoniae (stammar med nedsatt känslighet för eller stammar som är resistenta mot karbapenemer) stam: valfritt prov
 Staphylococcus aureus (MRSA) stam eller prov
 Stafylokocker (vankomycinresistentastammar) stam eller prov
 Streptococcus agalactiae stam: fynd i blod eller ryggmärgsvätska
 Streptococcus pneumonia stam: fynd i blod eller ryggmärgsvätska
 Streptococcus pyogenes stam: fynd i blod eller ryggmärgsvätska
Virus
 Enterovirus (omfattar coxsackie- och echovirus) stam eller prov: fynd i avföring
 Rotavirus stam eller prov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.