269/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 11 april 2013

Statsrådets förordning om befrielse från viseringsplikt för innehavare av diplomatpass från Kazachstan

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 213 § i utlänningslagen (301/2004):

1 §

Kazachstanska medborgare som innehar ett diplomatpass utfärdat av behöriga myndigheter i Kazachstan är befriade från viseringsplikt till Finland från den 15 april 2013.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2013.

  Helsingfors den 11 april 2013

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Utrikesrådet
Päivi Blinnikka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.