237/2013

 Utfärdad i Helsingfors den 28 mars 2013

Statsrådets förordning om ändring av 9 § och bilaga 1 i statsrådets förordning om nordligt stöd 2013

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om nordligt stöd 2013 (19/2013) 9 § och fotnoter 10 och 11 till bilaga 1 som följer:

9 §
Miljövillkor

Bestämmelser om villkor som gäller miljövård och som ska iakttas av den som ansöker om stöd finns i 4 § 1 mom., 10—13, 15 § 2 mom. och 16 § i statsrådets förordning om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren (226/2013).


Denna förordning träder i kraft den 3 april 2013.

  Helsingfors den 28 mars 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Bilaga 1

OMRÅDESINDELNINGEN FÖR NORDLIGT STÖD

- - - - - - - - - - - - - - - -

10) Med undantag av det till delområde C4 P5 tillhörande området norr om gränslinjen som går från Keimiötunturi till Tepasto, till korsningen av väg 956 och 9562, och vidare via Hukkakero till kommungränsen mellan Kittilä och Sodankylä. Driftcentrum och åkerbasskiften till en eller flera registerenheter som ligger vid gränslinjen och hör till samma funktionellt och ekonomiskt självständiga gårdsbruksenhet som avses i statsrådets förordning om kännetecknen för en funktionellt och ekonomiskt självständig gårdsbruksenhet (213/2007) samt till den i fastighetsregistret införda registerenheten Alatalo 1:44 i Tepasto by hörande driftcentrum och åkerbasskiften hör i sin helhet till P5-området.

11) Med undantag av det till delområde C4 P5 tillhörande området norr om gränslinjen som går från Pihtijoki vid Savukoski kommuns gräns, via bron på riksväg E75 i Siltaharju till Kittilä kommuns gräns. Driftcentrum och åkerbasskiften till en eller flera i fastighetsregistret införda registerenheter som ligger vid gränslinjen och som hör till samma funktionellt och ekonomiskt självständiga gårdsbruksenhet som avses i statsrådets förordning om kännetecknen för en funktionellt och ekonomiskt självständig gårdsbruksenhet (213/2007) hör i sin helhet till P5-området.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.