219/2013

Utfärdad i Helsingfors den 15 mars 2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av 3 § och 4 § 2 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökande av och förutsättningar för betalande av produktionsstöd för mjölk

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 3 § och 4 § 2 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökande av och förutsättningar för betalande av produktionsstöd för mjölk (440/2009), av dem 4 § 2 mom. sådan den lyder i förordning 1381/2009.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 19 mars 2013.

  Helsingfors den 15 mars 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.