200/2013

Utfärdad i Helsingfors den 14 mars 2013

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om justitieförvaltningens datateknikcentral

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om justitieförvaltningens datateknikcentral (1035/2005) 2 §, sådan den lyder i förordning 1377/2009, som följer:

2 §
Uppgifter

Justitieförvaltningens datateknikcentral har till uppgift att sörja för upphandling, underhåll och utveckling av grundläggande informationsteknik för ministeriet och ämbetsverken inom dess förvaltningsområde samt vid behov även för andra statliga ämbetsverk i enlighet med vad som bestäms i serviceavtalen.

Justitieförvaltningens datateknikcentral producerar själv de tjänster som behövs eller skaffar tjänsterna hos andra tjänsteproducenter.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013.

  Helsingfors den 14 mars 2013

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Överinspektör
Jennimari Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.