197/2013

Utfärdad i Helsingfors den 15 mars 2013

Lag om ändring av 16 § i lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden (532/2006) 16 § som följer:

16 §
Attesterande organ

När det gäller att utse attesterande organ enligt artikel 7 i finansieringsförordningen samt organets uppgifter och befogenheter tillämpas vad som i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) föreskrivs om attesterande organ.


Denna lag träder i kraft den 19 mars 2013.

RP 156/2012
JsUB 10/2012
RSv 7/2013

  Helsingfors den 15 mars 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.