196/2013

Utfärdad i Helsingfors den 15 mars 2013

Lag om ändring av 12 och 14 § i lagen om ersättande av skördeskador

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ersättande av skördeskador (1214/2000) 12 och 14 § som följer:

12 §
Tillämpning av andra bestämmelser

I fråga om beviljande, betalning, återkrav, rättelse och tillsyn som gäller de ersättningar som avses i denna lag iakttas lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013). Närmare bestämmelser om förfarandet vid tillsynen utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fattat med stöd av denna lag får sökas i den ordning som anges i lagen om verkställighet av jordbruksstöd.


Denna lag träder i kraft den 19 mars 2013.

RP 156/2012
JsUB 10/2012
RSv 7/2013

  Helsingfors den 15 mars 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.