168/2013

Utfärdad i Helsingfors den 22 februari 2013

Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen

I enlighet med utrikesministeriets beslut

ändras i utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen (1048/2010) bilaga 3, 6, 7, 8 och 9, sådana de lyder i förordning 480/2012, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2013. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan den träder i kraft.

  Helsingfors den 22 februari 2013

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Administrationsdirektör
Ari Rouhe

Bilagor 3, 6, 7, 8 och 9: UMf om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.