149/2013

Utfärdad i Helsingfors den 14 februari 2013

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om Räddningsinstitutet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om Räddningsinstitutet (658/2006) 3 § som följer:

3 §
Behörighetsvillkor i fråga om utbildning och erfarenhet hos Räddningsinstitutets personal

Allmänna behörighetsvillkor för Räddningsinstitutets personal är

1) för rektor lämplig högre högskoleexamen och sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) för utbildningsdirektör lämplig högre högskoleexamen, lärarerfarenhet, förtrogenhet med utbildningsplanering och sådan erfarenhet av ledarskap som uppgifterna förutsätter,

3) för förvaltningsdirektör lämplig högre högskoleexamen, förtrogenhet med den offentliga förvaltningen och ekonomin och sådan erfarenhet av ledarskap som uppgifterna förutsätter,

4) för överlärare lämplig högre högskoleexamen, erfarenhet av lärararbete eller av andra utbildningsuppgifter och god förtrogenhet med uppgiftsområdet,

5) för äldre lärare och lärare för uppgiften lämplig examen och förtrogenhet med uppgiftsområdet, samt

6) för övrig personal sådan tillräcklig utbildning och erfarenhet som uppgifterna förutsätter.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. krävs dessutom att utbildningsdirektören har examen i undervisningsförvaltning enligt grunder som godkänts av utbildningsstyrelsen eller alternativt slutförda studier i undervisningsförvaltning omfattande minst 25 studiepoäng eller minst 15 studieveckor som ordnas vid ett universitet eller har på annat sätt inhämtad tillräcklig kännedom om undervisningsförvaltning.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2013.

  Helsingfors den 14 februari 2013

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Räddningsöverinspektör
Veli-Pekka Hautamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.