133/2013

Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2013

Lag om ändring av 2 kap. 20 § och 3 kap. 4 § i konsumentskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i konsumentskyddslagen (38/1978) 2 kap. 20 § 3 mom. och 3 kap. 4 § 2 mom., sådana de lyder, 2 kap. 20 § 3 mom. i lag 1395/2009 och 3 kap. 4 § 2 mom. i lag 1547/2001, som följer:

2 kap.

Marknadsföring samt förfaranden i kundrelationer

20 §
Tillsyn

Bestämmelser om handläggningen av ärenden i marknadsdomstolen finns i övrigt i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013).

3 kap.

Reglering av avtalsvillkor

4 §

Bestämmelser om handläggningen av ärenden i marknadsdomstolen finns i övrigt i lagen om rättegång i marknadsdomstolen.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2012
LaUB 15/2012
RSv 158/2012

  Helsingfors den 31 januari 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.