71/2013

Utfärdad i Helsingfors den 23 januari 2013

Försvarsministeriets förordning om ändring av 2 § 1 mom. i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras 2 § 1 mom. i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten (1444/2007) sådant det lyder i förordning 41/2011 som följer:

2 §
Dagpenning

En värnpliktig som fullgör beväringstjänst samt en kvinna som fullgör frivillig militärtjänst betalas 5,00 euro i dagpenning för varje helt kalenderdygn som ska räknas som tjänstgöringstid. Dagpenningen är 8,35 euro för den tid som överstiger 165 dagar och 11,70 euro för den tid som överstiger 255 dagar.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2013.

Helsingfors den 23 januari 2013

Försvarsminister
Carl Haglund

Föredragande
Kosti Honkanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.