69/2013

Utfärdad i Helsingfors den 24 januari 2013

Statsrådets förordning om upphävande av 24 och 34 § i polisförvaltningsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs i polisförvaltningsförordningen (158/1996) 24 § och mellanrubriken före den samt 34 § och mellanrubriken före den, av dem 24 § sådan den lyder i förordningarna 1273/1997 och 74/2008.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2013.

Helsingfors den 24 januari 2013

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd
Riitta Aulanko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.