63/2013

Utfärdad i Helsingfors den 24 januari 2013

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i förordningen om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänst-central

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (478/1996) 6 § 1 punkten, sådan den lyder i förordning 594/1997, som följer:

6 §

Behörighetsvillkor är

1) för övderdirektören högre högskoleexamen och sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap, samtDenna förordning träder i kraft den 1 mars 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 24 januari 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Lagstiftningsråd
Susanna Paakkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.