61/2013

Utfärdad i Helsingfors den 24 januari 2013

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden (13/1994) 3 §, sådan den lyder i förordning 352/2006, som följer:

3 §
Begäran om utlämnande av straffregisteruppgifter

En utländsk myndighets begäran om utlämnande av straffregisteruppgifter enligt 1 § 2 mom. 5 punkten och 24 § i lagen ska framställas till justitieministeriet.

Bestämmelser om utlämnande av straffregisteruppgifter till den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat i Europeiska unionen finns även i lagen om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (214/2012).


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2013.

Helsingfors den 24 januari 2013

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd
Tanja Innanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.