48/2013

Utfärdad i Helsingfors den 18 januari 2013

Lag om upphävande av 35 § 2 mom. i statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 35 § 2 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994), sådant det lyder i lag 682/2004.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2013.

RP 64/2012
FvUB 19/2012
RSv 143/2012

  Helsinfors den 18 januari 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Försvarsminister
Carl Haglund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.