27/2013

Utfärdad i Helsingfors den 17 januari 2013

Statsrådets förordning om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och i fråga om vilka kostnaderna för kliniska näringspreparat som används vid behandling med stöd av sjukförsäkringslagen ersätts med 65 eller 35 procent

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 5 kap. 7 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004), sådant det lyder i lag 622/2012:

1 §

Sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och i fråga om vilka nödvändiga kliniska näringspreparat som används vid behandling ersätts med 65 procent av den grund för ersättningen som avses i 5 kap. 9 § 1 eller 3 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004) är:

1) Komjölksallergi hos små barn,

2) Komjölksallergi hos små barn och överkänslighet för vanliga specialpreparat,

3) Medfödda störningar i ämnesomsättningen,

4) Tillstånd som kräver daglig slangmatning.

2 §

Sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och i fråga om vilka nödvändiga kliniska näringspreparat som används vid behandling ersätts med 35 procent av den grund för ersättningen som avses i 5 kap. 9 § 1 eller 3 mom. i sjukförsäkringslagen är:

1) Svåra absorptionsstörningar i fråga om näringsämnen, närmast fetter,

2) Svåra undernäringstillstånd hos barn.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2013.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 26 mars 2009 om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och i fråga om vilka kostnaderna för kliniska näringspreparat som används vid behandling med stöd av sjukförsäkringslagen ersätts med 72 eller 42 procent (197/2009).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 januari 2013

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Virpi Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.