9/2013

Utfärdad i Helsingfors den 10 januari 2013

Statsrådets förordning om energiformsfaktorerna för byggnader

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 117 g § 4 mom. i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), sådant det lyder i lag 958/2012:

1 §

Energiformsfaktorerna för byggnader är

1)  1,7 för el,

2)  0,7 för fjärrvärme

3)  0,4 för fjärrkyla

4)  1,0 för fossila bränslen, samt

5)  0,5 för förnybara bränslen som används i en byggnad.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2013.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU (32010L0031); EGT nr L 153, 18.6.2010, s. 13

  Helsingfors den 10 januari 2013

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Överingenjör
Pekka Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.