Ursprungliga författningar: 2012

700/2012
Lag om upphävande av lagen om temporärt höjda avskrivningar på produktiva investeringar
699/2012
Lag om höjda avskrivningar på produktiva investeringar skatteåren 2013—2015
698/2012
Lag om ombildning av Institutet för Ryssland och Östeuropa till stiftelse
697/2012
Lag om ändring av lagen om handikappförmåner
696/2012
Statsrådets förordning om storleken på intressebevakarens arvode
695/2012
Jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning
694/2012
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för Finlands Akademis prestationer
693/2012
Lag om temporär ändring av 49 § i universitetslagen
692/2012
Lag om ändring av 15 a § i kommunikationsmarknadslagen
691/2012
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Sverige om gemensam organisering och samarbete i fråga om service till vintersjöfarten
690/2012
Lag om ändring av lagen om patientens ställning och rättigheter
689/2012
Lag om ändring av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål
688/2012
Biobankslag
687/2012
Lag om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor
686/2012
Lag om ändring av lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen
685/2012
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Afrikanska Unionen om Finlands stöd för projektet AU Mediation Support Capacity 2012-2014
684/2012
Lag om ändring av konsumentskyddslagen
683/2012
Lag om ändring av 30 kap. 3 a § i strafflagen
682/2012
Lag om ändring av 2 och 7 kap. i lagen om bostadsköp
681/2012
Lag om ändring av 14 § i lagen om indrivning av fordringar
680/2012
Lag om ändring av lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
679/2012
Lag om ändring av 2 och 4 § i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande
678/2012
Lag om ändring av lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden
677/2012
Lag om ändring av 26 § i lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster
676/2012
Lag om ändring av 2 § i lagen om konsumentrådgivning
675/2012
Lag om ändring av lagen om paketreserörelser
674/2012
Lag om ändring av lagen om tillhandahållande av tjänster
673/2012
Lag om ändring av 85 § i betaltjänstlagen
672/2012
Lag om ändring av 29§ i beredskapslagen
671/2012
Lag om ändring av 102 § i lagen om pensionsstiftelser
670/2012
Lag om ändring av 135 § i lagen om försäkringskassor
669/2012
Lag om ändring av 41 § i elmarknadslagen
668/2012
Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
667/2012
Lag om ändring av 13 § i lagen om televisions- och radioverksamhet
666/2012
Lag om ändring av 12 och 113 § i kommunikationsmarknadslagen
665/2012
Lag om ändring av 17 § i lagen om auktion av vissa radiofrekvenser
664/2012
Lag om ändring av 44 § i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer
663/2012
Lag om ändring av 12 § i postlagen
662/2012
Lag om ändring av konkurrenslagen
661/2012
Lag om Konkurrens- och konsumentverket
660/2012
Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget för år 2013
659/2012
Lag om ändring av 10 § i lagen om utveckling av regionerna
658/2012
Lag om ändring av lagen om statens konstnärsstipendier
657/2012
Lag om Centret för konstfrämjande
656/2012
Statsrådets förordning om ändring av 3 e § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
655/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av i 114 § i lagen om pension för företagare avsedda procentsatser för arbetspensionsförsäkringsavgiften och i 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda basprocentsatser för arbetspensionsförsäkringsavgiften
654/2012
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av de procentsatser för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift som avses i 153 § i lagen om pension för arbetstagare
653/2012
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet
652/2012
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av förordningen om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer
651/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter vassbuk och strömming på vissa havsområden

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.