Ursprungliga författningar: 2012

800/2012
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
799/2012
Lag om ändring av 29 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare
798/2012
Lag om ändring av lagen om pension för företagare
797/2012
Lag om ändring av 31 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner
796/2012
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
795/2012
Lag om ändring av 30 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare
794/2012
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
793/2012
Lag om ändring av lagen om statliga exportgarantier
792/2012
Lag om ändring av inkomstskattelagen
791/2012
Lag om ändring av 9 § i lagen om förskottsuppbörd
790/2012
Lag om ändring av 10 e § i inkomstskattelagen för gårdsbruk
789/2012
Lag om ändring av 55 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
788/2012
Lag om temporär ändring av 73 § i inkomstskattelagen
787/2012
Lag om ändring av 73 § i inkomstskattelagen
786/2012
Kommunikationsministeriets förordning om specialtransporter och specialtransportfordon
785/2012
Lag om ändring av inkomstskattelagen
784/2012
Lag om inkomstskatteskalan för 2013
783/2012
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i bilagorna II och III till konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen
782/2012
Statsrådets förordning om ändring av 14 § i statsrådets förordning om kvalitetskraven på motorbensin,dieselolja och vissa andra flytande bränslen
781/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvoter år 2013
780/2012
Lag om ändring av 17 kap. i kyrkolagen
779/2012
Lag om ändring av 2 § i handelskammarlagen
778/2012
Lag om ändring av 3 § i lagen om källskatt på ränteinkomst
777/2012
Lag om ändring av 4 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen
776/2012
Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
775/2012
Lag om ändring av 15 a § i lagen om överlåtelseskatt
774/2012
Lag om ändring av inkomstskattelagen
773/2012
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
772/2012
Lag om ändring av 2 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
771/2012
Lag om ändring av 19 b § i lagen om statens säkerhetsfond
770/2012
Lag om ändring av 84 § i betaltjänstlagen
769/2012
Lag om ändring av 3 § i lagen om finansiella säkerheter
768/2012
Lag om ändring av lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem
767/2012
Lag om ändring av lagen om bundet långsiktigt sparande
766/2012
Lag om ändring av lagen om fastighetsfonder
765/2012
Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
764/2012
Lag om ändring av lagen om betalningsinstitut
763/2012
Lag om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat
762/2012
Lag om ändring av sparbankslagen
761/2012
Lag om ändring av 27 och 33 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform
760/2012
Lag om ändring av 9 och 14 § i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform
759/2012
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
758/2012
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
757/2012
Lag om ändring av 21 a kap. i lagen om andelslag
756/2012
Lag om ändring av aktiebolagslagen
755/2012
Lag om ändring av 1 och 5 § i marknadsdomstolslagen
754/2012
Lag om ändring av lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden
753/2012
Lag om ändring av 51 kap. i strafflagen
752/2012
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
751/2012
Lag om ändring av lagen om värdeandelskonton

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.