Ursprungliga författningar: 2012

1000/2012
Lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
999/2012
Lag om en marknadsordning för jordbruksprodukter
998/2012
Lag om försäkringsstöd för kommersiellt fiske
997/2012
Lag om temporär ändring av 5 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
996/2012
Lag om temporär ändring av lagen om fritt bildningsarbete
995/2012
Lag om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
994/2012
Lag om ändring av 16 § i lagen om beskattningsförfarande
993/2012
Lag om skattelättnad för investeringsverksamhet skatteåren 2013—2015
992/2012
Lag om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under åren 2013—2015
991/2012
Lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt
990/2012
Lag om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen
989/2012
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning
988/2012
Lag om ändring av 18 och 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
987/2012
Lag om ändring av 16 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
986/2012
Lag om tillfällig bankskatt
985/2012
Lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare
984/2012
Lag om ändring av 65 § i lagen om beskattningsförfarande
983/2012
Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
982/2012
Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
981/2012
Lag om upphävande av 20 § i hälso- och sjukvårdslagen
980/2012
Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre
979/2012
Lag om riksdagsgrupper
978/2012
Lag om temporär ändring av 181 § i utlänningslagen
977/2012
Lag om ändring av 25 och 26 § i lagen om farledsavgift
976/2012
Lag om ändring av luftfartslagen
975/2012
Lag om ändring av tvångsmedelslagen
974/2012
Lag om ändring av lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsavgöranden
973/2012
Lag om ändring av lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar
972/2012
Lag om ändring av fordonsskattelagen
971/2012
Lag om ändring av bilskattelagen
970/2012
Lag om ändring av 2 § i avfallsskattelagen
969/2012
Lag om ändring av lagen om tobaksaccis
968/2012
Lag om ändring av 2 och 7 § i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar
967/2012
Lag om ändring av 11 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
966/2012
Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
965/2012
Lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen
964/2012
Lag om ändring av punktskattelagen
963/2012
Lag om ändring av 30 § i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
962/2012
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
961/2012
Lag om ändring och temporär ändring av tullagen
960/2012
Lag om Tullens organisation
959/2012
Statsbudgeten för 2013
958/2012
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
957/2012
Lag om upphävande av lagen om godkännande av byggprodukter för trafikleder och allmänna områden
956/2012
Lag om ändring av 3 och 11 § i lagen om anordningar inom räddningsväsendet
955/2012
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
954/2012
Lag om produktgodkännanden för vissa byggprodukter
953/2012
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen
952/2012
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om förebyggande av storolyckor inom industrin
951/2012
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om arbete till sjöss från 2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.