1091/2012

Utfärdad i Helsingfors den 29 november 2012

Statsrådets förordning om ändring av 25 c § i statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning (403/2008) 25 c § 2 mom., sådant det lyder i förordning 1101/2010, som följer:

25 c §
Krav som gäller arbetskorg

En arbetskorg ska fästas vid en kran eller truck på ett säkert sätt. Vid användning av lastkran ska arbetskorgen fästas vid kranens kranarm. När endast kranens lyftlina används för att bära upp en arbetskorg ska korgens upphängning säkras med ett separat lyftmaskineri eller en säkerhetsanordning, om det inte är fråga om en kran i vilken det på grund av krokblockets avsevärda vikt eller andra konstruktionsmässiga orsaker inte kan installeras ett separat lyftmaskineri eller en säkerhetsanordning.  Vid personlyft krävs då att kranens lyft- och linmaskineri i övrigt bedöms vara så tillförlitligt att det inte finns någon risk för att arbetskorgen ska falla ned.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

  Helsingfors den 29 november 2012

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Antti Posio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.