1077/2012

Given i Helsingfors den 13 december 2012

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2013

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 18 a § trafikförsäkringslagen (279/1959), sådant det lyder i lag 361/1993:

1 §

De försäkringsbolag som bedriver försäkringsverksamhet enligt trafikförsäkringslagen (279/1959) ska till trafikförsäkringscentralen år 2013 betala den i 18 a § trafikförsäkringslagen avsedda trafiksäkerhetsavgift som uppgår till sammanlagt 8 348 000 euro. Försäkringsbolagens andelar av trafiksäkerhetsavgiften bestäms i proportion till deras premieinkomster av trafikförsäkringen i Finland år 2013.

2 §

Av trafiksäkerhetsavgiften redovisas till Trafikskyddet, som avses i lagen om Trafikskyddet (278/2003), ett belopp av 6 310 000 euro och till Ålands landskapsregering ett belopp av 43 000 euro för främjande av trafiksäkerheten. Det återstående beloppet 1 995 000 euro är avsett för trafikförsäkringscentralen för främjande av trafiksäkerheten.

3 §

Varje försäkringsbolag ska till trafikförsäkringscentralen kvartalsvis betala förskott på sin i 1 § avsedda betalningsandel. Detta förskott bestäms på basis av den premieinkomst som bolaget har uppskattat på ett tillförlitligt sätt. Det första förskottet ska betalas senast den 15 januari, det andra förskottet senast den 10 april, det tredje förskottet senast den 10 juli och det fjärde förskottet senast den 10 oktober.

Skillnaden mellan förskotten och den slutliga betalningsandelen på basis av premieinkomsterna enligt bokslutet för 2013 beaktas i samband med betalningen av det tredje förskottet år 2014.

Trafikförsäkringscentralen ska till Trafikskyddet och till Ålands landskapsregering  redovisa deras andelar av trafiksäkerhetsavgifterna inom två dygn från respektive förfallodag enligt 1 mom.

4 §

Trafikförsäkringscentralen ska senast den 31 mars 2014 till social- och hälsovårdsministeriet sända en utredning om de erlagda trafiksäkerhetsavgifterna år 2013 samt om hur trafikförsäkringscentralen har använt sin andel av avgiften för att främja trafiksäkerheten.

Ålands landskapsregering  ska senast den 31 mars 2014 till social- och hälsovårdsministeriet sända en utredning om hur den har använt sin andel av avgiften år 2013 för att främja trafiksäkerheten.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Denna förordning tillämpas för uppbörden av trafiksäkerhetsavgiften för år 2013.

Helsingfors den 13 december 2012

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Övermatematiker
Pertti Pulkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.