1076/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten avbytarservice som kan ordnas för pälsdjursuppfödare under 2013

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § och 41 § 2 mom. i lagen av den 22 december 2009 om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009):

1 §
Maximikvantiteten avbytarservice

Maximikvantiteten semester enligt 1 § 1 mom. i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare är 18 dagar och extraledighet 120 timmar per pälsdjursuppfödare under 2013.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

  Helsingfors den 28 december 2012

Omsorgsminister
Maria Guzenina-Richardson

Regeringsråd
Riitta Kuusisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.