1060/2012

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § 2 och 3 mom. i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002):

1 §

För att täcka kostnaderna för förvaltningen och upprätthållandet av fastighetsdatasystemet och för informationstjänsterna och utvecklandet av systemet får Lantmäteriverket av de inkomster som under förordningens giltighetstid inflyter av fastighetsdatasystemets prestationer en inkomst som motsvarar dessa kostnader, dock högst 34 procent av inkomsterna under förordningens giltighetstid.

Lantmäteriverket upprättar rapporter över de realiserade kostnaderna och lämnar rapporterna för år 2013 till de kommuner som för fastighetsregister senast vid utgången av januari 2014 och för år 2014 senast vid utgången av januari 2015.

2 §

Lantmäteriverket får 1 243 815 euro för att täcka informationstjänstinvesteringarna i fastighetsdataregistrets inskrivningsdel.

3 §

För att täcka de kostnader som orsakas av andra än i 1 och 2 § avsedda åtgärder inom fastighetsdatasystemet betalas till de myndigheter som har hand om systemet följande procentandelar av den inkomst av fastighetsdatasystemets prestationer som kvarstår efter att ersättningar enligt 1 och 2 § betalats ut:

1) Lantmäteriverkets andel är 69,0 procent,

2) den gemensamma andelen för de kommuner som för fastighetsregister är 31,0 procent.

De kommuner som för fastighetsregister får i egenskap av informationsproducenter en del av kommunernas gemensamma, ovan i 1 mom. 2 punkten avsedda, andel som bestäms enligt antalet registreringshändelser i kommunens fastighetsregister år 2011 och invånarantalet i januari 2012. Andelarnas storlek framgår av tabellen i bilagan till förordningen. Om kommunen under förordningens giltighetstid upphör med att föra fastighetsregister, betalas kommunens andel ut till den myndighet som tar emot registerföringen.

4 §

Av de influtna inkomsterna fördelar Lantmäteriverket andelarna till de kommuner som för fastighetsregister enligt följande:

av de inkomster som har influtit under tiden 1.1.2013 — 31.5.2013 senast den 30 juni 2013,

av de inkomster som har influtit under tiden 1.6.2013 — 31.8.2013 senast den 30 september 2013,

av de inkomster som har influtit under tiden 1.9.2013 — 31.12.2013 senast den 31 januari 2014

av de inkomster som har influtit under tiden 1.1.2014 — 31.5.2014 senast den 30 juni 2014,

av de inkomster som har influtit under tiden 1.6.2014 — 31.8.2014 senast den 30 september 2014 och

av de inkomster som har influtit under tiden 1.9.2014 — 31.12.2014 senast den 31 januari 2015.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 och den är i kraft till utgången av december 2014.

Helsingfors den 20 december 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Lagstiftningsråd
Leo Olkkonen

Bilaga

KOMMUNERNAS ANDELAR AV KOMMUNERNAS GEMENSAMMA INKOMSTER UNDER TIDEN 1.1.2013 — 31.12.2014
KOMMUN-NUMMER KOMMUNENS NAMN  ANDEL
K020 AKAA 0,3 %
K049 ESBO 7,6 %
K061 FORSSA 0,5 %
K069 HAAPAJÄRVI 0,1 %
K075 FREDRIKSHAMN 0,5 %
K078 HANGÖ 0,2 %
K079 HARJAVALTA 0,3 %
K091 HELSINGFORS 10,5 %
K092 VANDA 7,9 %
K102 HUITTINEN 0,3 %
K106 HYVINGE 1,1 %
K109 TAVASTEHUS 1,6 %
K111 HEINOLA 0,5 %
K140 IDENSALMI 0,6 %
K143 IKALIS 0,2 %
K153 IMATRA 1,0 %
K167 JOENSUU 2,7 %
K179 JYVÄSKYLÄ 4,3 %
K182 JÄMSÄ 1,0 %
K186 TRÄSKÄNDA 1,1 %
K202 S:T KARINS 1,2 %
K205 KAJANA 1,4 %
K214 KANKAANPÄÄ 0,3 %
K224 HÖGFORS 0,2 %
K235 GRANKULLA 0,2 %
K240 KEMI 0,5 %
K245 KERVO 0,8 %
K271 KUMO 0,2 %
K272 KARLEBY 1,2 %
K285 KOTKA 1,8 %
K286 KOUVOLA 2,2 %
K287 KRISTINESTAD 0,3 %
K297 KUOPIO 2,3 %
K301 KURIKKA 0,3 %
K398 LAHTIS 2,9 %
K405 VILLMANSTRAND 2,0 %
K408 LAPPO 0,4 %
K422 LIEKSA 0,4 %
K430 LOIMAA 0,4 %
K434 LOVISA 0,4 %
K444 LOJO 1,0 %
K445 PARGAS 0,4 %
K478 MARIEHAMN 0,3 %
K491 S:T MICHEL 1,3 %
K508 MÄNTTÄ-VILPPULA 0,2 %
K529 NÅDENDAL 0,5 %
K536 NOKIA 1,1 %
K541 NURMES 0,2 %
K543 NURMIJÄRVI 0,9 %
K563 OULAINEN 0,4 %
K564 ULEÅBORG 3,5 %
K581 PARKANO 0,1 %
K598 JAKOBSTAD 1,1 %
K609 BJÖRNEBORG 2,4 %
K638 BORGÅ 1,0 %
K678 BRAHESTAD 0,5 %
K710 RASEBORG 0,7 %
K680 RESO 0,9 %
K684 RAUMO 0,9 %
K694 RIIHIMÄKI 0,9 %
K698 ROVANIEMI 1,3 %
K734 SALO 1,2 %
K790 SASTAMALA 0,7 %
K740 NYSLOTT 0,7 %
K743 SEINÄJOKI 1,5 %
K778 SUONENJOKI 0,4 %
K837 TAMMERFORS 4,2 %
K851 TORNEÅ 0,8 %
K853 ÅBO 4,9 %
K858 TUSBY 0,7 %
K893 NYKARLEBY 0,2 %
K895 NYSTAD 0,5 %
K905 VASA 1,4 %
K908 VALKEAKOSKI 0,6 %
K936 VIRDOIS 0,1 %
K977 YLIVIESKA 0,4 %
K992 ÄÄNEKOSKI 0,4 %
100,0 %

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.