1055/2012

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2012

Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om inrättande av ett sekretariat för Nordliga dimensionens partnerskapsprogram för hälsa och socialt välbefinnande

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Den i Sankt Petersburg den 25 november 2011 ingångna överenskommelsen om inrättande av ett sekretariat för Nordliga dimensionens partnerskapsprogram för hälsa och socialt välbefinnande mellan Republiken Islands regering, Republiken Lettlands regering, Republiken Litauens regering, Konungariket Norges regering, Republiken Polens regering, Konungariket Sveriges regering, Förbundsrepubliken Tysklands regering, Republiken Finlands regering, Ryska federationens regering och Republiken Estlands regering träder i kraft den 31 december 2012 så som därom har överenskommits.

Överenskommelsen har godkänts av republikens president den 24 februari 2012. Meddelande om godkännandet har lämnats till Ryska federationens utrikesdepartement den 13 april 2012.

2 §

Bestämmelserna i överenskommelsen är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2012.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 99/2012)

  Helsingfors den 20 december 2012

Omsorgsminister
Maria Guzenina-Richardson

Konsultativ tjänsteman
Pasi Mustonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.