1054/2012

Utfärdad i Helsingfors den  20 december 2012

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om införande av ljud- och textningstjänst i televisionsprogram

I enlighet med statsrådets beslut,

ändras i statsrådets förordning om införande av ljud- och textningstjänst i televisionsprogram (292/2011) 2 och 3 § som följer:

2 §

Sådana innehavare av riksomfattande programkoncession och sådana programutbud som avses i 19 a § 2 mom. i lagen om televisions- och radioverksamhet är

1) MTV Ab, programutbudet MTV3,

2) Sanoma Entertainment Finland Oy, programutbudet Nelonen,

3) Fox International Channels Netherlands Holding B.V., programutbudet Fox.

3 §

Kostnaden per programtimme för ljud- och textningstjänsten för åren 2013 och 2014 är

1) 70 euro för införande av ljud i programutbud,

2) 500 euro för införande av textning i program som är på finska eller svenska.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Helsingfors den 20 december 2012  

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Konsultativ tjänsteman
Jussi Mäkinen

Bilaga

1.1 Ljud- och textningstjänstens andel av kalenderårets programtimmar, programutbud som sänds med stöd av en riksomfattande programkoncession

År Textningstjänstens andel av programtimmarna, program på finska eller svenska Textningstjänstens andel av programtimmarna, nedsatt andel Ljudtjänstens andel av programtimmarna, andra än program på finska eller svenska
2011 15 % 10 %                              15 %
2012 25 % 15 % 25 %
2013 35 % 20 % 35 %
2014 40 % 25 % 40 %
2015 45 % 30 % 45 %
2016 50 % 35 % 50 %

1.2 Textningstjänstens andel av kalenderårets programtimmar, allmännyttiga programutbud

År Textningstjänstens andel av programtimmar på finska eller svenska
2011 50 %
2012 60 %
2013 70 %
2014 80 %
2015 90 %
2016 100 %

2 Alla program med översättningstext i allmännyttiga programutbud ska förses med ljudtjänst.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.