1053/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av bilagan till den internationella konventionen mot dopning

Undervisnings- och kulturministeriet meddelar att ändringarna av bilagan till den internationella konventionen mot dopning (FördrS 4/2007) antagna den 21 december 2012 är i kraft från den 1 januari 2013.

Ändringarna av bilagan hålls framlagda för allmänheten och kan erhållas på undervisnings- och kulturministeriet, som även lämnar uppgifter om dem på finska och svenska.

  Helsingfors den 21 december 2012

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Kulturråd
Satu Heikkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.