1039/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Försvarsministeriets förordning om ändring av 4 § i försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets arbetsordning

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets arbetsordning (1337/2011) 4 § som följer:

4 §
Resultatorienterad styrning av förvaltningsområdet

Vid styrningen av förvaltningsområdets ämbetsverk iakttas resultatorienterad styrning. Den resultatorienterade styrningen av försvarsmakten och försvarsförvaltningens byggverk leds av ministern.

Resultatmålen för försvarsmakten och försvarsförvaltningens byggverk överenskoms i resultatavtal mellan dessa och ministeriet. Ministern och kommendören för försvarsmakten undertecknar resultatavtalet mellan ministeriet och försvarsmakten. Ministern och direktören för försvarsförvaltningens byggverk undertecknar resultatavtalet mellan ministeriet och försvarsförvaltningens byggverk.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Helsingfors den 21 december 2012

Försvarsminister
Carl Haglund

Föredragande
Kosti Honkanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.