1034/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Statsrådets förordning om ändring av 11 och 13 § i förordningen om barndagvård

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs 13 § i förordningen om barndagvård (239/1973) och

ändras 11 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 550/1983, som följer:

11 §

Det kollegiala organ som avses i 11 d § 1 mom. i lagen om barndagvård (36/1973) ska, sedan i 28 § 1 mom. i lagen om barndagvård stadgad anmälan om bedrivande av barndagvårdsverksamhet inkommit, omedelbart verkställa granskning på dagvårdsplatsen samt tillse, att dagvårdsplatsen och den vård som där meddelas uppfyller de sanitära och andra fordringar som uppställts för dagvården.

Det kollegiala organ som avses i 1 mom. ska föra förteckning över sådana idkare av dagvårdsverksamhet som avses i 1 mom.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Helsingfors den 28 december 2012

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Undervisningsråd
Jari Rajanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.