1030/2012

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Statsrådets förordning om sättandet i kraft av fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen samt om ikraftträdande av lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tillämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen och om tillämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna (869/2012):

1 §

Det i Bryssel den 2 mars 2012 ingångna fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen mellan Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Ungern, Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland och Konungariket Sverige träder i kraft den 1 januari 2013 så som därom har överenskommits.

Fördraget har godkänts av riksdagen den 18 december 2012 och av statsrådet den 20 december 2012. Ratifikationsinstrumentet har deponerats hos generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd den 21 december 2012.

2 §

De bestämmelser i fördraget som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

3 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen och om tillämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna (869/2012) träder i kraft den 1 januari 2013.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 155/2012
FiUB 38/2012
GrUU 37/2012
ReUU 8/2012
RSv 174/2012

Helsingfors den 28 december 2012

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Budgetråd
Juha Majanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.