1010/2012

Utfärdat i Åbo den 5 november 2009

Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras i valordningen för kyrkan av den 8 november 1991 (1056/1993) 3 kap. 5 § 2 mom., sådant det lyder i kyrkomötets beslut 297/2000, som följer:

3 kap.

Biskopsval och övriga val i stiftet

A. Biskopsval
5 §

Om någon av kandidaterna vid valet har fått mer än hälften av de givna rösterna ska domkapitlet fastställa valresultatet och utfärda tjänsteförordnande för den som blivit vald till biskop.



Detta beslut träder i kraft samma dag som den ändring av kyrkolagen som kyrkomötet godkänt den 5 november 2009.

  Åbo den 5 november 2009

För kyrkomötet


Jukka Paarmaärkebiskop


Katri Kuuskoskikyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.