1010/2012

Utfärdat i Åbo den 5 november 2009

Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras i valordningen för kyrkan av den 8 november 1991 (1056/1993) 3 kap. 5 § 2 mom., sådant det lyder i kyrkomötets beslut 297/2000, som följer:

3 kap.

Biskopsval och övriga val i stiftet

A. Biskopsval
5 §

Om någon av kandidaterna vid valet har fått mer än hälften av de givna rösterna ska domkapitlet fastställa valresultatet och utfärda tjänsteförordnande för den som blivit vald till biskop.Detta beslut träder i kraft samma dag som den ändring av kyrkolagen som kyrkomötet godkänt den 5 november 2009.

  Åbo den 5 november 2009

För kyrkomötet


Jukka Paarmaärkebiskop


Katri Kuuskoskikyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.