997/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Lag om temporär ändring av 5 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till 5 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 1013/2005 och 952/2011, ett nytt 5 mom. som följer:

5 §
Tillstånd att ordna utbildning

Åren 2013 och 2014 får undervisnings- och kulturministeriet utan ansökan ändra det antal läroavtal som ingår i tillstånd att ordna utbildning, när detta förutsätts för tryggandet av ett mångsidigt regionalt utbud av utbildning inom ramen för statsbudgeten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till och med den 31 december 2014.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 97/2012
KuUB 9/2012
RSv 161/2012

  Helsingfors den 28 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.