996/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Lag om temporär ändring av lagen om fritt bildningsarbete

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) en ny 12 a § som följer:

12 a §
Beräkning av priserna per enhet för fritt bildningsarbete åren 2013 och 2015

Med avvikelse från det som bestäms i 11 § 1 mom. och 12 § om beaktande av kostnadsnivån vid bestämmande av de priser per enhet som avses i 11 § och fastställande av det genomsnittliga priset per enhet för medborgarinstitut, beaktas inte 2013 i priserna per enhet och i det genomsnittliga priset per enhet för medborgarinstituten de justeringar enligt förändringarna i kostnadsnivån som avses i 54 § 2 mom. 2 och 3 punkten i lagen om stadsandel för kommunal basservice, och den justering som avses i nämnda 3 punkt beaktas inte heller 2015.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till och med den 31 december 2015.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 97/2012
KuUB 9/2012
RSv 161/2012

  Helsingfors den 28 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.