990/2012

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Lag om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i inkomstskattelagen (1535/1992) 124 b §, sådan den lyder i lag 489/2012,

ändras 124 § 3 mom., sådant det lyder i lag 489/2012, och

fogas temporärt till lagen en ny 124 a § som följer:

124 §
Fastställande av skatten

Inkomstskattesatsen för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet är 6,04 procent. Angående fördelningen av skatten från dessa samfund mellan kommunen och församlingen bestäms i lagen om skatteredovisning. Inkomstskattesatsen för samfund enligt 21 § 2 mom. är 5,59 procent.


124 a §
Fastställande av skatten för skatteåren 2012—2015

Med avvikelse från 124 § 3 mom. är

1) inkomstskattesatsen år 2012 för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet 7,5068 procent och inkomstskattesatsen för samfund enligt 21 § 2 mom. 6,9433 procent,

2) inkomstskattesatsen år 2013 för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet 7,80 procent och inkomstskattesatsen för samfund enligt 21 § 2 mom. 7,22 procent,

3) inkomstskattesatsen år 2014 för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet 7,65 procent och inkomstskattesatsen för samfund enligt 21 § 2 mom. 7,09 procent,

4) inkomstskattesatsen år 2015 för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet 7,63 procent och inkomstskattesatsen för samfund enligt 21 § 2 mom. 7,06 procent.

Bestämmelser om fördelningen mellan kommunen och församlingen av skatten på den inkomst som delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet finns i lagen om skatteredovisning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Lagens 124 a § är i kraft till och med den 31 december 2015.

RP 176/2012
FiUB 36/2012
RSv 160/2012

  Helsingfors den 28 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.