989/2012

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om skatteredovisning (532/1998) 12 och 12 b §, sådana de lyder i lag 487/2012, samt

fogas temporärt till lagen nya 12 c och 12 d § som följer:

12 §
Skattetagargruppernas utdelning

Samfundsskatten fördelas så att statens utdelning är 75,36 procent, kommunernas utdelning 22,82 procent och församlingarnas utdelning 1,82 procent. De evangelisk-lutherska församlingarnas samfundsskatt är 99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.

Till de samfundsskatter som tillfaller kommunerna och församlingarna läggs skatterna från de samfund som avses i 21 och 22 § i inkomstskattelagen så att kommunernas andel är 92,61 procent och församlingarnas andel 7,39 procent.

12 b §
Skattetagargruppernas utdelning skatteåret 2013

Med avvikelse från 12 § fördelas samfundsskatten för skatteåret 2013 så att statens utdelning är 68,16 procent, kommunernas utdelning 29,49 procent och församlingarnas utdelning 2,35 procent. De evangelisk-lutherska församlingarnas samfundsskatt är 99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.

Till de samfundsskatter som tillfaller kommunerna och församlingarna läggs skatterna från de samfund som avses i 21 och 22 § i inkomstskattelagen så att kommunernas andel är 92,62 procent och församlingarnas andel 7,38 procent.

12 c §
Skattetagargruppernas utdelning skatteåret 2014

Med avvikelse från 12 § fördelas samfundsskatten för skatteåret 2014 så att statens utdelning är 68,76 procent, kommunernas utdelning 28,94 procent och församlingarnas utdelning 2,30 procent. De evangelisk-lutherska församlingarnas samfundsskatt är 99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.

Till de samfundsskatter som tillfaller kommunerna och församlingarna läggs skatterna från de samfund som avses i 21 och 22 § i inkomstskattelagen så att kommunernas andel är 92,64 procent och församlingarnas andel 7,36 procent.

12 d §
Skattetagargruppernas utdelning skatteåret 2015

Med avvikelse från 12 § fördelas samfundsskatten för skatteåret 2015 så att statens utdelning är 68,86 procent, kommunernas utdelning 28,83 procent och församlingarnas utdelning 2,31 procent. De evangelisk-lutherska församlingarnas samfundsskatt är 99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.

Till de samfundsskatter som tillfaller kommunerna och församlingarna läggs skatterna från de samfund som avses i 21 och 22 § i inkomstskattelagen så att kommunernas andel är 92,58 procent och församlingarnas andel 7,42 procent.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Lagens 12 c § är i kraft till och med den 31 december 2014 och 12 d § till och med den 31 december 2015.

Lagens 12 c § tillämpas på redovisningen av samfundsskatten och på rättelser av redovisningarna för skatteåret 2014 och 12 d § för skatteåret 2015.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 176/2012
FiUB 36/2012
RSv 160/2012

  Helsingfors den 28 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.