987/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Lag om ändring av 16 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 16 § 9 punkten, sådan den lyder i lag 1077/2008, och

fogas till 16 §, sådan den lyder i lagarna 859/1981, 1164/1990, 717/2004, 1134/2005 och 1077/2008, en ny 10 punkt som följer:

16 §

Såsom utgifter för inkomstens förvärvande eller bibehållande anses inte:


9) belopp som aktiebolag har betalat för egna aktier, om inte något annat föreskrivs i 18 § 3 mom.,

10) bankskatt som ska betalas med stöd av lagen om tillfällig bankskatt (986/2012).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 167/2012
EkUU 46/2012
FiUB 34/2012
RSv 165/2012

  Helsingfors den 28 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.