981/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Lag om upphävande av 20 § i hälso- och sjukvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 20 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 160/2012
ShUB 27/2012
RSv 162/2012

  Helsingfors den 28 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Omsorgsminister
Maria Guzenina-Richardson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.